podzeman izolacija

PODZEMNA IZOLACIJA

Podzemna izolacija objekata protiv vode pod pritiskom, procedne vode i vlage u zavisnosti o vrsti, nameni i datom problemu na konkretnom objektu.

Radove izvodimo sa:

 • bitumenskim trakama
 • plastičnim folijama
 • krutim cementnim izolacijama

Materijali sa kojima izvodimo ove izolacije:

 • bitumenske trake sa ulošcima od metalnih folija
 • staklene tkanine i filsa
 • poliester
 • PVC folije (polivinil hlorid)
 • folije visoke gustoće (HDPE)
 • vodonepropusni cementni malter sa aditivima
 • vodoneprpusni malter (torkret betoni)
 • sika
 • penetrati